Uradna predstavitev državnozborske kandidatke okraja Slov. Bistrica

Mag. Karmen Furman – direktorica občinske uprave, mati, žena, optimistka

V ponedeljek, dne 23. 4. 2018 se je ob 13.00 uri v Gradu Slovenska Bistrica uradno predstavila kandidatka za poslanko v državnem zboru RS na listi Slovenske demokratske stranke, mag. Karmen Furman. Podporo ji je poleg lokalnih predstavnikov izrazila tudi posebna gostja ga. Romana Tomc, poslanka v Evropskem parlamentu. Tiskovno konfererenco je moderirala Amadeja Hren.

Karmen Furman je po izobrazbi magistra pravnih znanosti s področja delovnega prava in prava socialne varnosti. Skupaj z možem in sinom živi v Slovenski Bistrici. Leta 2005 je na Pravni fakulteti v Mariboru diplomirala z odliko in se po končanem študiju zaposlila v pravni službi Občine Slovenska Bistrica.

Delo na področju lokalne samouprave je nadaljevala na Občini Poljčane, kjer je vse od leta 2011 zaposlena na delovnem mestu direktorice občinske uprave.

Opravljene ima številne strokovne izpite s področja javne uprave in pravosodja, med drugim tudi pravniški državni oz. pravosodni izpit. V letu 2016 je na Pravni fakulteti v Mariboru uspešno zagovarjala magistrsko nalogo in pridobila naziv magistra pravnih znanosti s področja delovnega prava in prava socialne varnosti.

V svoji predstavitvi je povedala, da se bo v primeru izvolitve zavzemala za:

  • nadaljnji razvoj decentralizacije naše države;
  • primerno financiranje občin in na tej osnovi občinam omogočiti, da bodo lahko same izpeljale tiste postopke, za katere vedo, da so v njihovih krajih nujno potrebni za dvig kakovosti in kvalitete bivanje svojih občanov;
  • razvoj kohezijske politike, ki bo ponovno prinesla investicije tudi v naše kraje;
  • razbremenitev gospodarstva;
  • vitko in učinkovito javno upravo;
  • zaključek zahodne obvoznice v mestu Slov. Bistrica;
  • sprejetje občinskih prostorskih načrtov in poenostavitev prostorske zakonodaje.

Besede podpore so ji izrekli tudi: župan Občine Poljčane, g. Stanislav Kovačič, župan Občine Makole, g. Franc Majcen, podžupan Občine Slovenska Bistrica, g. Žarko Furman, nekdanji župan Občine Oplotnica, uspešni podjetnik in predsednik SDS Oplotnica, g. Vladimir Globovnik, predstavnika SDS Poljčane, ga. Silvestra Samastur (občinska svetnica in ravnateljica OŠ Makole) in g. Primož Kokot (direktor uspešnega podjetja FlawlessCode) ter ga. Zlatka Dvoršak (predsednica SDS Makole).

Na fotografiji od leve proti desni: Franc Majcen, Vladimir Globovnik, Stanislav Kovačič, Žarko Furman, Karmen Furman, Romana Tomc, Jožef Jerovšek

Kandidatka se je na koncu zahvalila svojemu volilnemu štabu, vsem podpornikom za spodbudne besede in novinarjem za udeležbo. Ge. Romani Tomc pa v dar poklonila še izvod svoje prve strokovne knjige z naslovom: “Pravna narava delovnih razmerij javnih uslužbencev”, ki jo je predstavila pred tednom dni v Knjižnici Josipa Vošnjaka v Slov. Bistrici.

K. V.