Ureditev železniških prehodov na odseku med Pesnico in Šentiljem v polnem teku

Gradnja nadvoza na območju naselja Ranca (vir: DRSI)

Direkcija RS za infrastrukturo je maja začela z urejanjem nivojskih prehodov na odseku Pesnica–Šentilj, v teku je gradnja dveh nadvozov. Rok za izvedbo vseh del je predvidoma  januar 2022. Pogodbena vrednost del ureditve križanj cest z železnico na odseku Pesnica–Šentilj–državna meja znaša 18,87 milijona evrov.

Dela se izvajajo v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskih sredstev.

Ureditev železniških prehodov je razdeljena na šest sklopov, ki predstavljajo funkcionalno zaključene celote:

  • ukinitev nivojskega prehoda v Pesnici ter izvedba povezovalne ceste na obstoječ podvoz ter izgradnja podhoda,
  • ukinitev 3 nivojskih prehodov (Ranca 1, Ranca 2, Ranca 3) ter izvedba križanja regionalne ceste z nadvozom ter izgradnja povezovalnih cest,
  • zavarovanje nezavarovanega obstoječega nivojskega prehoda Ranca 4,
  • ukinitev dveh nivojskih prehodov (Štrihovec 1, Štrihovec 2) ter izvedba križanja lokalne ceste z nadvozom ter izgradnja povezovalnih cest,
  • ureditev obstoječega zavarovanega prehoda Štrihovec 4,
  • ukinitev nivojskega prehoda Šentilj 1 ter gradnje povezovalne ceste do obstoječega zavarovanega nivojskega prehoda Šentilj 2.

Trenutno je v teku gradnja nadvoza čez regionalno cesto in gradnja povezovalnih cest, ki bodo nadomestili trenutne nivojske prehode Ranca 1, Ranca 2, Ranca 3. V mesecu juniju se je pričela tudi gradnja nadvoza v Štrihovcu, kjer bosta po koncu del ukinjena nivojska prehoda Štrihovec 1, Štrihovec 2. Gradnja nadvozov bo zaključena v jeseni 2021.

Začetek preostalih sklopov je predviden spomladi prihodnje leto.

Eden izmed ciljev Direkcije RS za infrastrukturo je tudi povečanje varnosti v prometu, zato bodo vsa križanja ceste z železnico urejena tako, da po zaključku nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja ne bo več nobenega prehoda označenega samo z Andrejevim križem.

Gradnja povezovalne ceste na območju naselja Ranca (vir: DRSI)

Vir: tukaj 

M. P.