Urejenih 27 nivojskih križanj cest z železnico

Izvennivojsko križanje v Pesnici (vir: Direkcija RS za infrastrukturo)

Lani je bilo v okviru nadgradenj prog in samostojnih projektov v državi urejenih 27 križanj cest z železnico, ki so bili prej označeni samo z Andrejevim križem, od tega je bilo 24 ukinjenih in 3 zavarovani z avtomatsko zapornico.

Na železniškem odseku med Pesnico in Šentiljem ni več nobenega prehoda označenega z Andrejevim križem.

V začetku leta 2022 je bila v okviru projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državno mejo zaključena tudi ureditev križanj cest z železnico na odseku Pesnica–Šentilj, ki se je začela v mesecu maju leta 2020.

Izvedeni so bili naslednji ukrepi:

  • ukinitev nivojskega prehoda v Pesnici, gradnja povezovalne ceste do obstoječega podvoza in gradnja podhoda,
  • gradnja novega 204 metre dolgega nadvoza čez regionalno cesto, gradnja povezovalnih cesti in ukinitev treh nivojskih prehodov (Ranca 1, Ranca 2, Ranca 3),
  • zavarovanje obstoječega nivojskega prehoda Ranca 4,
  • gradnja novega 166 metrov dolgega nadvoz, gradnja povezovalnih cest in ukinitev dveh nivojskih prehodov (Štrihovec 1, Štrihovec 2),
  • ureditev obstoječega zavarovanega prehoda Štrihovec 4,
  • gradnje povezovalne ceste do obstoječega zavarovanega nivojskega prehoda Šentilj 2 in ukinitev nivojskega prehoda Šentilj 1.

Pred začetkom nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državno mejo je bilo na odseku med Pesnico in Šentiljem 12 nivojskih prehodov, tekom 18,87 milijona evrov vredne pogodbe za ureditev križanj cest z železnico na odseku železniške proge Pesnica–Šentilj je bilo ukinjenih 7 nivojskih prehodov, zgrajenih 7,2 kilometra povezovalnih cest in zgrajena 2 nova nadvoza.

Trije nivojski prehodi (Ranca 4, Štihovec 4 in Šentilj 2) ostajajo zavarovani z avtomatskimi polzapornicami, 2 nivojska prehoda (Štrihovec 3 in Šentilj 3) pa sta bila ukinjena v sklopu pogodbe za nadgradnjo oseka Pesnica–Šentilj.

Nov viadukt v Ranci
Novi nadvoz v Cirknici

Več o projektu je na voljo na portalu Krajšamo razdalje.

M. P.