Uspeli v prizadevanjih za protihrupno zaščito ob avtocesti Šentilj – Pesnica

(Od leve): poslanec Marijan Pojbič, Boštjan Rigler (član uprave DARS), mag. Gregor Žmak (župan občine Pesnica), mag. Štefan Žvab (župan občine Šentilj) na včerajšnjem srečanju v Pesnici pri Mariboru in Spodnjem Dobrenju.

Poslanec Marijan Pojbič si je, skupaj z župani občin Pesnica in Šentilj, prizadeval za postavitev protihrupnih ograj ob avtocesti Šentilj – Pesnica. Včeraj pa je sporočil, da je odločitev znana, prizadevanja so obrodila uspeh.

Naslednje leto tako pričakujejo rekonstrukcijo in postavitev protihrupne zaščite na prvem odseku od mejnega prehoda do viadukta in leto kasneje protihrupno ureditev še preostalega dela avtoceste.

“Tako bomo zagotovili boljše bivalne pogoje našim občankam in občanom ob avtocesti, na kateri beležimo izdatno povečanje prometa in hrupa,” je po srečanju s pristojnimi včeraj sporočil poslanec Pojbič.

M. P.