USTANOVITEV LAS KOZJAK – POHORJE

Včeraj je bila v Domu kulture v Rušah ustanovljena Lokalna akcijska skupina Kozjak – Pohorje. Lokalno partnerstvo bo delovalo na območju občin Ruše, Lovrenc na Pohorju, Podvelka, Radlje ob Dravi in Selnica ob Dravi.

LAS Kozjak – Pohorje je bil ustanovljen z namenom priprave Strategije lokalnega razvoja do leta 2027 in uresničevanja zastavljenih ciljev.

Kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Kozjak – Pohorje je bila imenovana Regionalna razvojna agencija za Koroško.

Vir: Občina Ruše

Gradnik odličnega sodelovanja in izvajanja skupnih projektov povezanih z EU sredstvi v finančni perspektivi 2021 – 2027 so skupni projekti, skupne ideje ter povezovanje v okviru reke Drave, Pohorja in Kozjaka.

Za več informacij v zvezi z LAS Kozjak – Pohorje spremljajte https://laskozjak-pohorje.si/.