V času Janševe vlade poskrbeli tudi za gasilce

(vir. gov.si)

Vlada pod vodstvom Janeza Janše je v dveh letih uredila veliko število stvari, kar prejšnjim vladam ni uspelo. Med drugim so veliko pozornosti namenili tudi gasilcem.

Tako so v času zdajšnje vlade po več letih usklajevanj prostovoljnim in poklicnim gasilcem končno uredili status.

Odobrili so 20 milijonov evrov za nakup sodobne opreme za civilno zaščito.

Med epidemijo so pomagali prostovoljnim gasilskim društvom s solidarnostnim dodatkom.

Poseben dodatek za delo v rizičnih razmerah so namenili poklicnim gasilcem, ki so v poklicnem jedru prostovoljne gasilske enote izvajali naloge javne gasilske službe.

Z Zakonom o dohodnini so razbremenili plače in za prostovoljne gasilce zagotovili dodatno olajšavo v višini 1500 evrov letno.

Povišal se je tudi odstotek dela dohodnine za donacije za prostovoljna gasilska društva iz 0,5 % na 1 %.

M. P.