V domu starejših v Poljčanah in Slovenski Bistrici obvezna uporaba zaščitnih mask

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

V obeh domovih starejših, v Slovenski Bistrici in Poljčanah, je od včeraj, 22. julija, naprej obvezna uporaba zaščitnih mask za zaposlene in obiskovalce.

V domu v Poljčanah so potrjeno oz. aktivno okuženi trije stanovalci v stanovanjskem delu doma. Zdravstveno stanje stanovalcev z okužbo je zadovoljivo in večjih težav ne zaznavajo. Okužba je potrjena še pri treh zaposlenih.

V Enoti Slovenska Bistrica trenutno ne beležijo okužb.

“Stanovalci z okužbo bivajo v svojih sobah, ki so opredeljene kot rdeče cone, ostali stanovalci ostajajo v svojih sobah, kjer tudi obedujejo in se ne družijo v skupnih prostorih. Prav tako se v Domu Poljčane trenutno ne izvajajo skupinske aktivnosti za stanovalce. Stanovalce in zaposlene redno testiramo z namenom, da bi pravočasno zaznali morebitne nove okužbe,” sporoča direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Iva Soršak.

“Obiski v stanovanjskem delu Doma Poljčane niso priporočljivi, dovoljeni pa so po predhodni najavi in ob uporabi ustrezne osebne varovalne opreme ter z obveznim razkuževanjem rok. Obiski so omejeni na dve zdravi osebi, čas trajanja obiskov naj bo čim krajši ter po možnosti na zunanjih površinah doma.

Za obiske stanovalcev z okužbo se obiskovalci obvezno predhodno dogovorijo z diplomirano medicinsko sestro in/ali socialno delavko. Pri obisku morajo v tem primeru uporabljati vso predpisano osebno varovalno opremo,” dodaja Soršakova.

S. B.