V Italiji v pripravi številni ukrepi v boju proti draginji

(vir: pixabay.com)

Po navedbah agencije Reuters italijanska vlada pripravlja nov odlok, ki bo dodelil 13,3 milijarde evrov pomoči družinam in podjetjem zaradi višjih cen elektrike, plina in goriv. Od januarja so v Italiji za podoben namen že namenili 33 milijard evrov.

Namestnica ministra za gospodarstvo Laura Castelli, ki je načrtovanje odloka razkrila, je povedala, da sta med drugim na mizi začasna odprava davka na dodano vrednost (DDV) na kruh in testenine ter subvencioniranje energijske oskrbe revnejših družin in podjetij, ki potrebujejo veliko energije za delovanje. Poudarila je, da ta odlok ne bo povečal primanjkljaja, saj bodo uporabljeni prihranki in drugi javni prihodki.

Inflacija v Italiji je bila junija 8,5-odstotna, v Sloveniji 10,8-odstotna in precej nad povprečjem EU. Od slovenske vlade pa trenutno javnost ne sliši ali vidi drugega kot to, kje in kako se imajo fajn, kje dopustujejo.

M. P.