V javnem sektorju in javnih podjetjih razpisanih novih 67 delovnih mest

V javnem sektorju, šolah in zavodih je trenutno na voljo 67 novih razpisov za zasedbo delovnih mest.

Javni zavodi, v kar spadajo šole, zdravstvo, domovi za starejše in podobno, morajo razpise za prosta delovna mesta obvezno objavljati na straneh Zavoda RS za zaposlovanje. Za ostale, kot so podjetja in podjetniki, to ni obvezno.

Tovrstni razpisi so vedno zanimivi, zato smo pregledali, kje vse zaposlujejo. Preverili smo zaposlitve na območju mariborske enote zavoda za zaposlovanja.

Razpisi za prosta delovna mesta so naslednji:

 • Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane: bolničar negovalec I – nega (2 razpisa)
 • Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane: delovni terapevt – pripravnik
 • Dom Danice Vogrinec Maribor: bolničar negovalec II
 • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: delovni terapevt (ambulanta) – pripravnik
 • Dom starejših Idila, Pesnica: bolničar – negovalec – pripravnik
 • Dom starejših Tezno: gospodinjski oskrbovalec
 • Dom starejših Tezno: pomočnik dietnega kuharja
 • Dom Pod gorco, Maribor: pomočnik kuharja v kuhinji
 • Dom Pod gorco Maribor: strežnik/ca v službi zdravstvene nege in oskrbe
 • Socialno varstveni zavod Hrastovec: dietni kuhar
 • Socialno varstveni zavod Hrastovec: pomožni delavec
 • Socialno varstveni zavod Hrastove: pripravnik bolničar negovalec
 • Dom Danice Vogrinec, Maribor: srednja medicinska sestra – pripravnik
 • Dom Danice Vogrinec Maribor: strežnica II
 • Dom Danice Vogrinec Maribor: vodja prehrane
 • Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor: pomočnik vzgojitelja v razvojne oddelku vrtca (2 razpisa)
 • Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor: vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca – specialnih in rehabilitacijski pedagog
 • Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje: profesor pedagogike
 • Osnovna šola Rače: hišnik
 • Osnovna šola Lenart: kuhar
 • Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec: kuhar v šoli in vrtcu
 • Osnovna šola Tabor I Maribor: kuhar
 • Osnovna šola Malečnik: tajnik
 • Osnovna šola Rudolfa Maistra Pesnica: učitelj razrednega pouka
 • Osnovna šola bratov Polančičev Maribor: učitelj v oddelku podaljšanega bivanja
 • Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta, Maribor: učitelj zgodovine
 • Osnovna šola Korena, Maribor: učitelj športa
 • Mladinski dom Maribor: vzgojitelj v stanovanjski skupini (2 razpisa)
 • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor: analitik v laboratorijski medicini – pripravnik, CMM Maribor
 • Univerza Maribor, Medicinska fakulteta: asistent za predmetno področje anesteziologije in reanimatologije
 • Univerza Maribor: asistent
 • Univerza Maribor, FZV: tajnik članice
 • Univerza Maribor, PEF: visokošolski učitelj, predavatelj za področje plesne vzgoje
 • Univerza Maribor, PEF: visokošolski učitelj docent za področje didaktika glasbe
 • Univerza Maribor, Medicinska fakulteta: visokošolski sodelavec, asistent z doktoratom za področje dermatovenerologija
 • Univerza Maribor, Medicinska fakulteta: visokošolski sodelavec, asistent za področje anatomije s histologijo in embriologijo
 • Univerza Maribor, Medicinska fakulteta: visokošolski učitelj za različna področja – 5 razpisov)
 • Okrožno državno tožilstvo v Mariboru: višji pravosodni svetovalec
 • Okrožno državno tožilstvo v Mariboru: zapisnikar v pravosodnem organu
 • Višje sodišče v Mariboru: višji pravosodni svetovalec, strokovni sodelavec na oddelku za civilno sodstvo
 • Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor: višji svetovalec področja
 • UKC Maribor: višji zdravnik specialist
 • Inšpektorat RS za delo, Maribor: inšpektor
 • Center za socialno delo Maribor: kadrovik
 • Slovensko narodno gledališče Maribor: priznani dramski igralec
 • Mladinski dom Maribor: gospodinjec v stanovanjski skupini
 • Mladinski dom Maribor: mobilni učitelj za dodatno strokovno pomoč
 • Nigrad, komunalno podjetje, Maribor: komunalni delavec
 • Nigrad, komunalno podjetje, d. d., Maribor: operativni vodja
 • Komunala Slovenske Gorice, Lenart: skladiščnik
 • Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, Maribor: strojni vzdrževalec
 • Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, Maribor: voznik
 • Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, Maribor: voznik – začetnik
 • Pošta Slovenije, Maribor: pismonoša
 • Zavod Franko Maribor, zavod za razvijanje, načrtovanje in izvajanje dela v skupnosti: strokovna delavka/strokovni delavec
 • Center za socialno delo Maribor: strokovni delavec za področje (eno ali več)
 • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor: svetovalni delavec – socialni pedagog oz. pedagoginja
 • Dars, za ACB Maribor: voznik strojnik, v okviru področja vzdrževanje
 • Sklad obrtnikov in podjetnikov: zastopnik
 • UKC Maribor: zdravnik specialist

Vir: Zavod RS za zaposlovanje.

M. P.