V juniju bo solidarnostni dodatek prejelo še več deset tisoč državljanov

(vir: pixabay.com)

Vladajoča koalicija je s tem, ko je pripravila in sprejela prvi in drugi protikoronski paket ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa in omilitev posledic za gospodarstvo in prebivalstvo ohranila okoli 260 tisoč delovnih mest.

Do neposredne neposredne finančne pomoči pa je bilo upravičenih 1,3 milijona prebivalcev.

Socialne stiske posameznikov so blažili:

  • z začasno uvedbo mesečnega temeljnega dohodka,
  • z izplačilom enkratnega solidarnostnega dodatka,
  • s samodejnim podaljšanjem nekaterih pravic iz javnih sredstev,
  • z oprostitvijo plačevanja javnih storitev (npr. vrtca in šolske prehrane), ki se niso izvajale;
  • tveganju najbolj izpostavljeni zaposleni pa so bili med epidemijo upravičeni tudi do tako imenovanega kriznega dodatka.

Dosedanja izplačila so bila naslednja:

– Nižje plačilo električne energije: Gospodinjstva in vsi drugi mali porabniki električne energije pa  so bili v obdobju od marca do maja 2020 oproščeni plačila storitev distribucije, s čimer je bil njihov mesečni strošek za elektriko v povprečju zmanjšan za 25 odstotkov.

– Odlog plačila posojil za pravne in fizične osebe: To je bil eden prvih in zelo pomembnih ukrepov ob zaustavitvi gospodarskih dejavnosti, saj so na ta način omilili marsikatero osebno stisko. Do začetka maja je ta ukrep izkoristilo več kot 22 tisoč posojilojemalcev, skupna višina odloženih plačil pa je že nekaj več kot 260 milijonov evrov.

Eden od ukrepov, ko vlada prisluhne državljanom, je nedvomno tudi podatek, da bodo upokojenci letni dodatek k pokojnini prejeli že z junijsko pokojnino, to je 30. junija 2020, to je mesec dni prej kot v preteklih letih.

Nadalje so tu še t. i. turistični boni, ki pa so že ukrep v tretjem protikoronskem paketu.

Več o ukrepih po 1. in 2. protikoronskem zakonu je na voljo tukaj

M. P.