V Lenartu podpisali pogodbo za gradnjo čistilne naprave

Minister mag. Vizjak prisostvuje podpisu izvajalskih pogodb za gradnjo čistilne naprave Lenart | Avtor Jure Kos

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je obiskal Občino Lenart, kjer je prisostvoval podpisu izvajalskih pogodb za gradnjo čistilne naprave Lenart. Pri tem je izrazil zadovoljstvo, saj se s to naložbo rešuje velika okoljska rana Občine Lenart. Čistilne naprave so namreč ključnega pomena za varstvo okolja.

Minister Vizjak je napovedal, da bo država tudi v prihodnje sofinancirala sisteme za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. V naslednji finančni perspektivi in Načrtu za okrevanje in odpornost bo za to namenjenih približno 50 milijonov evrov.

Minister mag. Vizjak je izrazil pričakovanje, da bo pogodba o sofinanciranju čistilne naprave v Lenartu podpisana kmalu. Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger je dejal, da gre za največjo naložbo v zgodovini občine, s katero bodo rešili problem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Kot je poudaril, je to tudi projekt za prihodnje generacije.

Vrednost projekta, ki bo izveden v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, znaša 5,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 2,8 milijona evrov.

Občina Lenart bo v okviru projekta zgradila centralno čistilno napravo kapacitete 4.950 populacijskih enot, vključno z regulacijskim bazenom in s sistemom razbremenjevanja voda. Preuredila bo tudi obstoječo čistilno napravo ob Globovnici – v tem delu načrtujejo izgradnjo črpališča s tlačnim kanalizacijskim vodom Lenart–Radehova. Na javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Lenart, bo z izvedbo investicije, sofinancirane z evropskimi sredstvi, priključena celotna obremenitev aglomeracije. Poleg tega bo zagotovljen sprejem grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav za večino onesnaževalcev zunaj naselja Lenart.

Minister Vizjak in župan Kramberger sta na sestanku govorila tudi o problematiki priprave občinskega prostorskega načrta, ki je v fazi osnutka in ga je treba še uskladiti s pristojnimi organi. Župan je ministru predstavil tudi infrastrukturne projekte, ki jih izvajajo v občini, med drugim izgradnjo 35 kilometrov kolesarskih poti, s katerimi bodo Občino Lenart povezali s sosednjimi občinami.

Zasaditev lipe pri vrtcu v Lenartu

S. B.