V osnovnih šolah v času pouka na daljavo ne bodo ocenjevali

(vir: pixabay.com)

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je včeraj podpisala sklepe o ukrepih za nemoteno izvajanje pouka v letošnjem šolskem letu. Ti namesto trenutnih dveh določajo eno ocenjevalno obdobje, ki je raztegnjeno skozi celotno šolsko leto, kar v praksi pomeni manjše število ocen.

Osnovnim šolam ministrstvu in zavod za šolstvo tudi priporočata, naj v času pouka na daljavo ne ocenjujejo.

Sklep določa, da se bo v tem času v osnovnih šolah ocenjevanje znanja izvajalo v razredu, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. A hkrati priporočila Zavoda RS za šolstvo, ki jih je ministrstvo v okrožnici skupaj s sklepom poslalo osnovnim šolam, slednjim priporoča, naj v času pouka na daljavo ocenjevanja znanja ne izvajajo, pač pa naj učitelji raje posebno pozornost namenijo preverjanju znanja in doseganju ciljev.

“Glede na sklep ministrice, s katerim je določeno eno ocenjevalno obdobje v tem šolskem letu in zmanjšano minimalno število ocen, bo ocenjevanje, zlasti v obliki pisnih preizkusov in ustnega ocenjevanja možno izvajati, ko se učenci vrnejo v šole,” je zapisano v priporočilih.

Tudi za glasbene šole velja priporočilo, naj se v času pouka na daljavo ne ocenjuje, čeprav to glede na sklep ministrice tudi ni izrecno prepovedano.

Tudi v srednjih šolah bo pouk organiziran le v enem ocenjevalnem obdobju, pri čemer je iz priporočil zavoda za šolstvo razbrati, da ministrstvo odločitev o ocenjevanju prepušča samim šolam.

Ker je trenutni epidemiološki položaj slabši od pričakovanega, je vlada včeraj odločila, da bo v prihodnjem tednu izobraževanje na vseh ravneh še naprej potekalo na daljavo, vrtci pa bodo tudi v tem tednu zagotavljali le nujno varstvo otrok.

V včerajšnji okrožnici je ministrstvo osnovne šole sicer obvestilo, da je vključitev vsaj dela učencev v šolske klopi, “če se bomo vsi potrudili izboljšati epidemiološko situacijo v Sloveniji”, verjetnejša od 7. decembra.

“Dogovarjamo se, da se bodo v šole najprej vrnile učenke in učenci od 1. do vključno 3. razreda ter vsi otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojene in posebne programe. Istočasno se bodo odprli tudi domovi za učence s posebnimi potrebami. Druge učenke in učenci od 4. do 9. razreda se bodo še naprej izobraževali na daljavo. Izobraževanje na daljavo bo še naprej potekalo tudi v glasbenih šolah,” so zapisali na ministrstvu.

M. P.