V Račah ni več raka kot drugje

Rače.

Onkološki inštitut Ljubljana je izvedel raziskavo o pojavnosti raka na Dravskem polju s poudarkom na občini Rače-Fram in okoliških naseljih. Pri tem ni ugotovil povečanega tveganja za nastanek proučevanih vrst raka. Edina izjema je naselje Kidričevo, kjer je ugotovil statistično značilno večje tveganje za nastanek pljučnega raka. Rezultate so včeraj predstavili v Račah.

Iz povzetka, ki ga je Onkološki inštitut objavil tudi na svoji spletni strani (tukaj) so razvidne naslednje glavne ugotovitve (vir: OI):

  1. Število novih primerov raka v Podravski regiji, kot tudi na Dravskem polju, se z leti povečuje. Povečevanje števila novih primerov raka je značilno tudi za preostalo Slovenijo in razviti svet. Porast števila novih primerov raka je v večji meri posledic staranja prebivalstva.
  2. Najpogostejše vrste raka v Podravski regiji so enake kot pri prebivalcih celotne Slovenije. Pet najpogostejših rakov (rak debelega črevesa in danke, nemelanomski kožni rak, pljučni rak, rak dojk, rak prostate) tako v Podravski regiji kot v Sloveniji predstavljajo skupaj več kot polovico vseh rakov.
  3. V raziskavi ne ugotavljamo povečanega tveganja za nastanek proučevanih vrst raka v 40 območjih na področju Dravskega polj.. Izjema je naselje Kidričevo, kjer smo ugotovili statistično značilno večje tveganje za nastanek pljučnega raka v primerjavi s Podravsko regijo v zadnjem opazovanem obdobju (2005–2014).
  4. V nobenem od 40 območij na Dravskem polju nismo ugotovili za nobeno izmed preučevanih vrst raka v nobenem od treh desetletnih obdobij kopičenja primerov rakavih obolenj, ki bi lahko nakazovalo na vpliv lokalnega nevarnostnega dejavnika.

V raziskavo so vključili zbrane podatke Registra raka RS za obdobje 1985 – 2014. Za vsebino in obseg raziskave so se leta 2015 dogovorili z Ekološko iniciativo Rače, medtem ko so prva povpraševanja o raku prejeli že leta 2006 s strani občine.

Prebivalce Rač vznemirja predvsem delovanje tamkajšnje tovarne kemičnih izdelkov Albaugh. O tem v OI Ljubljana navajajo: “Raziskava ni ugotavljala morebitnih vzrokov za ugotovljena večja ali manjša tveganja za nastanek raka. Raziskava ni preučevala vpliva, ki jih imajo izdelki z glifosatom na raka oziroma na celotno zdravje ljudi, niti ni preučevala varnosti glifosata.”

Pri primerjavi Podravske regije s povprečjem Slovenije so ugotovili pri več rakih manjše tveganje kot povprečno v Sloveniji. Med upravnimi enotami Podravske regije pa je Upravna enota Maribor tista, ki v vseh obdobjih kaže statistično značilno večje tveganj za vse rake skupaj in za raka dojk.

V prihodnje strokovnjaki OI priporočajo zmanjševanje izpostavljenosti vsem trenutno poznanim nevarnostnim dejavnikom, tako na ravni posameznika kot na ravni družbe in okolja, ter nadaljnje obdobno spremljanje tega okoljsko onesnaženega območja glede bremena raka.

Prebivalcem Kidričevega pa priporočajo zmanjševanje poznanih nevarnostih dejavnikov pljučnega raka, kot so aktivno in pasivno kajenje, izpostavljenost delcem PM10 ter drugim poklicnim in okoljskim nevarnostnim dejavnikom.

Celotno poročilo je dostopno Raziskava ERR Dravsko polje

M. P.