V SD, LMŠ in Levica niso podprli niti oprostitve plačila vrtca

V tretjem protikoronskem paketu ukrepov je vlada sprejela tudi določilo o oprostitvi plačila staršev za vrtec, katerih otroci od 18. maja 2020 do 30. junija 2020 ne obiskujejo vrtca.

Ti starši so za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, oproščeni plačila za vrtec.

Višino znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določena v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo, krije proračun Republike Slovenije. Za t. i. javne vrtce bo ministrstvo ta znesek povrnilo občinam.

Zasebni vrtci pa bodo znesek v višini oprostitve plačila staršev prejeli neposredno iz proračuna Republike Slovenije.

Dodajmo, da so tudi temu ukrepu oprostitve plačila vrtca do 30. junija v strankah Levica, SD in LMŠ nasprotovali. Zakona namreč niso podprli.

M. P.