Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvajanje dela 23. ter 24. in 25. člena novele zakona o RTV Slovenija, ki govorijo o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta ter imenovanju novega predsednika in članov uprave.

S tem se začasno preprečuje dokončna uveljavitev nove ureditve, a hkrati dopušča nadaljevanje postopkov za oblikovanje novega 17-članskega sveta RTV Slovenija. Ta bo lahko zaživel šele po dokončni odločitvi ustavnega sodišča.

Vir: SDS.si

Na odločitev ustavnega sodišča se je v imenu poslanske skupine SDS odzvala poslanka Alenka Jeraj, ki je dejala, da smo v SDS že v času sprejemanja novega zakona opozarjali, da je sprejet v nasprotju s pravili. Točneje, že takrat smo opozorili, da je bil nujni postopek, ki ga ustava in poslovnik predvidevata za izredne situacije, zlorabljen.

“V SDS smo ocenjevali tudi, da zakon vsebuje neustavne rešitve, vendar se je vladajoči koaliciji tako mudilo z obglavljanjem RTV-ja oziroma zamenjavo vseh ključnih organov, da niso slišali nikogar.

Nastopali so s pozicije moči in se obnašali, kot da lahko počnejo vse, kar želijo, celo kršijo zakone. Mi še vedno mislimo, da je resnični namen novega zakona predvsem kadrovska čistka, torej zamenjava vseh ključnih ljudi, da si nova oblast zagotovi svoje ljudi znotraj RTV-ja.

V SDS ocenjujemo, da so bila vsa imenovanja do sedanjega vodstva sprejeta skladno s pravili, ki so takrat veljala z razpisi in potrditvami, tako kot se v zakonu to predvideva.

Pozdravljamo odločitev ustavnega sodišča o začasnem zadržanju, sicer je potrebno počakati potem tudi na vsebinsko odločitev. Pričakujemo in menimo, da bodo tudi v tem pogledu ugotovili neustavnost zakona, na katero smo opozarjali.

Se je pa v tem času zgodilo že nekaj stvari: opravljen je bil žreb o mandatih, informacijska pooblaščenka in predsednica sta že predlagali predstavnice, informacijska pooblaščenka gospo Špelo Stare, predstavnico društva novinarjev, ki se je v nekem obdobju proslavila s tem, da je oporekala, da je nastalo novo združenje novinarjev in publicistov.

Naša ustava seveda omogoča, da se lahko kdorkoli združuje in seveda je to precej nedemokratično, bi lahko rekli. No, tisto, kar je začudilo v tej zgodbi v zadnjih dneh, je seveda dopisna seja vlade, na kateri so predlagali javno razpravo in pa javno obravnavo in zaslišanje prič. Tako da bi lahko domnevali, da je vlada že imela neke indice, kaj in kako bo ustavno sodišče odločilo, kar je pa seveda v nasprotju z delitvijo oblasti in se temu lahko samo čudimo.

Pred dnevi je generalni direktor RTV povedal o rezultatih, ki jih v SDS ocenjujemo kot dobre v primerjavi z nekaterimi drugimi obdobji. Sedaj pa, kot rečeno, bo treba počakati na dokončno odločitev ustavnega sodišča v zvezi z vsebino zakona,” je dejala Jerajeva.

Vir:SDS.si