V SDS predlagajo znižanje stopnje DDV za dobave zemeljskega plina, električne energije in daljinskega ogrevanja

Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila predlog sprememb zakona o davku na dodano vrednost (DDV), katerega glavni cilj je, da se za dobave električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja uporablja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 odstotkov.

Z znižanjem stopenj DDV za omenjene energente se bo spodbudila potrošnja, kar bo ugodno vplivalo na gospodarsko rast ter konkurenčnost in v končni fazi tudi na prihodke v državnem proračunu.

Razmere na energetskih trgih so neobičajne in zaostrene. Sprva so nastale kot posledice oživitve gospodarstev po pandemiji, ki se je v veliki meri odrazilo v povečanem povpraševanju po energiji, ob hkratnem zmanjšanju njene ponudbe, kar je bilo odraz manjših dobave energentov v EU zaradi tehničnih težav, nezadostnih rezervacij in nepolnih skladišč energentov v EU.

Svoj delež k zaostrenim razmeram na trgu električne energije in zemeljskega plina je dodala tudi nizka proizvodnje energije iz alternativnih virov v Evropski uniji, zaradi česar se je manko električne energije zagotavljal s proizvodnjo iz plinskih elektrarn, kar je dodatno zvišalo ceno zemeljskega plina in znižalo njegove zaloge v evropskih skladiščih.

Razmere na energetskem trgu vplivajo tudi na vsa ostala področja gospodarskega razvoja in blaginje vseh prebivalcev. Vojna v Ukrajini je razmere na energetskih trgih dodatno zaostrila, zato je potrebno, da se država dodatno prilagodi ter nadgradi ukrepe tretje Janševe vlade, ki so v sedanjem poteku energetske krize že uspešno omilili njene posledice.

Tretja Janševa vlada in koalicija pod vodstvom SDS sta v začetku leta sprejeli dva zakona, s katerima se je omililo posledice energetske draginje tako za prebivalstvo, kot tudi za gospodarstvo in kmetijstvo. S pravočasnimi ukrepi tretje Janševe vlade na področju energetske draginje je slovensko gospodarstvo in družba kot celota v dobri kondiciji in pripravljeno na naslednje izzive, ki nedvomno prihajajo.

Predlog zdaj predlaganega zakona ne posega v obstoječa temeljna načela veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost, saj zasleduje načelo pravične in zmerne obdavčitve, ki se kaže v tem, da zavezanci niso prekomerno obremenjeni z davki, predvsem, da niso obremenjeni tisti zavezanci oziroma državljani, ki imajo najnižje prihodke.

Več o tem lahko preberete na povezavi: SDS

M. P.