V Sloveniji močno gospodarsko okrevanje v letu 2021

Poslopje Ministrstva za finance | Avtor Ministrstvo za finance

V Sloveniji se je v letu 2021 javni dolg po ocenah Ministrstva za finance znižal za skoraj 5 odstotnih točk v primerjavi z letom 2020. Leta 2020 je javni dolg znašal 79,8 % bruto domačega proizvoda, leta 2021 pa se je po ocenah ministrstva znižal na 74,9 % bruto domačega proizvoda.

V letu 2021 se je bruto domači proizvod v Sloveniji realno povečal za 8,1 %. Bruto domači proizvod se je v četrtem četrtletju v Sloveniji zvišal za 10,5 % glede na enako obdobje v letu 2020. V četrtem četrtletju 2021 se je v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2020 potrošnja v Sloveniji povečala za 22,9 %. Investicije so se povečale za 11 %.

Glede na razpoložljive podatke Eurostata je vidno, da je bila rast v Sloveniji močnejša kot v Evropski uniji in območju evra. V Evropski uniji se je rast bruto domačega proizvoda v četrtem četrtletju 2021 v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišala za 4,8 %, v območju evra pa za 4,6 %.

V Sloveniji se je povečala tudi zaposlenost, in sicer za 1,4 %, predvsem v proizvodnji, gradbeništvu, zdravstvu, socialnem področju in administraciji. Konec decembra 2021 je bila nezaposlenost v Sloveniji 4,6 % in je nižja kot ob koncu leta 2020, in sicer za 0,7 odstotne točke. Nezaposlenost je v Sloveniji bistveno nižja kot v Evropski uniji (6,4 %) in območju evra (7 %).

M. P.