V Slovenski Bistrici odprli prizidek k zdravstvenemu domu

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so včeraj odprli nove prostore in pridobili dobrih 500 kvadratnih metrov novih površin ter pripadajočo opremo.

Naložba je bila vredna 1,3 milijona evrov, večino je pokrila Občina Slovenska Bistrica.

Ministrstvo za zdravje je zagotovilo le 200 tisoč evrov, s čimer so sofinancirali Center ta krepitev zdravja.

V sklopu zdajšnje ureditve so na novo uredili dve ordinaciji s sprejemnim prostorom in referenčno ambulanto, dve ordinaciji s sprejemnim prostorom, sanitarije, čakalnice ter tehnične in druge prostore.

V nove prostore so se poleg Centra za krepitev zdravja preselili patronažna služba, medicina dela, prometa in športa ter ginekološka ambulanta.

Z ureditvijo novih prostorov so v občini precej izboljšali pogoje za zaposlene in paciente. V prihodnosti pričakujejo še vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, kar je naloga ministrstva za zdravje oziroma države.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica zagotavlja zdravstveno varstvo za okoli 36 tisoč prebivalcev občine. Poleg lokacije na Partizanski ulici so prisotni še v osnovni šoli in bistriški enoti Doma upokojencev Poljčane. Upravljajo tudi z zobozdravstvenima ambulantama v Poljčanah in na Pragerskem ter s patronažno službo na območju Makol.

M. P.