V Staršah volijo novega župana

V Občini Starše danes potekajo volitve novega oz. nadomestnega župana, ki bo občino vodil do izteka rednega mandata, to je do konca novembra 2022. Volišča v 8 volilnih enotah v občini so se odprla ob 7. uri, volilno pravico ima 3438 volivcev in volivk.

Slednji lahko izbirajo med šestimi kandidati in kandidatko. Iz predstavitve pa je razvidno, da dva kandidata kandidirata s podporo političnih strank, ostalih pet pa so predlagale skupine volivcev in volivk. Za vložitev kandidature je bilo dovolj 43 podpisov občanov.

Kandidat, ki ga podpira največja politična stranka v državi in občini Starše, to je SDS, je Miran Čuš.

NSi podpira kandidata Aleša Bandurja. Kandidati s podporo volivcev in volivk pa so: Aleksander Furek, Domen Majcen, Nataša Petek, Jožef Gojčič in Stanislav Greifoner.

Vrstni red na glasovnici je bil izbran z žrebom in je naslednji:

M. P.