VABILO K PODAJI PREDLOGOV

VSEM OBČANOM, PREDSTAVNIKOM DRUŠTEV, JAVNIH ZAVODOV IN GOSPODARSKIH DRUŽB IN OSTALIM, KI SO ZAINTERESIRANI GLEDE PROJEKTA OBNOVE LETNEGA GLEDALIŠČA

 

Spoštovani,

vabimo vas, da podate svoje predloge k projektu obnove Letnega gledališča v Rušah, to lahko storite preko e-poštnega naslova: [email protected] od objave vse do 28. 2. 2023, prosimo, da kot zadevo e-pošte vpišete »Obnova Letnega gledališča«.

V prilogah objave si lahko ogledate javno naznanilo, predstavitev projekta, idejno zasnovo in dokument identifikacije investicijskega programa.

Občina Ruše bo proučila ustrezne in utemeljene predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo nato objavila na spletni strani Občine Ruše http://www.ruse.si in poslala fizičnim oz. pravnim osebam, ki bodo le-te podale.

Lep pozdrav in vabljeni k podaji predlogov, pomislekov in mnenj!

Vir: Občina Ruše