Vic za pozitiven začetek dneva

(vir: gok-wola.pl)

»Naš običajni dan začnemo pozitivno z vici in pozitivnimi mislimi, nadaljujemo s predavanji, različnimi delavnicami in skupinskimi pogovori. V sklopu socialne aktivacije bomo izvajali tudi aktivnosti vezane na kuhanje, pridelavo, sajenje in vzgojo zdravilnih zelišč, izpopolnjevali bomo ročne spretnosti in umetniško ustvarjanje ter dopolnjevali znanje za ravnanje z računalniškim programom. Ob vsem tem bomo telesno aktivni, da se v nas prebudi »zdrav duh za zdravo telo«. S skupnimi močmi imamo namen postati socialno aktivni in doseči cilj, da bi se čim hitreje zaposlili«.

Tako svojo izkušnjo v projektu Socialna aktivacija za lažji vstop na trg dela – Aktivno do novih priložnosti opisuje udeleženka in s tem že dobro opiše sam projekt.

Njegov namen je, da s celostnim pristopom vpliva na socialno vključenost oseb in njihovo povečanje zaposlitvenih možnosti. V izobraževalnem centru Memory v Kopru, kjer projekt vodijo, pravijo, da je njegov cilj udeležencem zagotavljati socialne spretnosti in znanja, dvigniti njihovo motivacijo, zgraditi funkcionalne spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter jih opolnomočiti za približevanje vstopu na trg dela.

To pa ni edini projekt, ki s podporo evropskih sredstev zasleduje opolnomočenje dolgotrajno brezposelnih oseb za njihovo ponovno vključitev v širšo socialno in delovno okolje. Tudi v projektu Aktivno v boljši jutri se zavedajo, da je treba osebe obravnavati celostno in program prilagajati udeležencem. Samo tako lahko osebnostno rastejo, spreminjajo slabe življenjske navade in vsakdanjo rutino. Pomagajo jim iskati cilje, dobre temelje pozitivne samopodobe, krepiti samozavest in z različnimi delavnicami osvojiti kompetence, s katerimi bodo lažje reševali socialne, ekonomske ali življenjske situacije.

Udeleženci potrjujejo, da jim je program v veliko pomoč: »Odkar obiskujem program, se mi je dvignila samozavest. Obnovila sem računalniško znanje in preko predavanj spoznala svoje dobre lastnosti. Bolje znam organizirati svoj čas. Spoznala sem nove, zanimive ljudi in si razširila socialno mrežo«. Ker gre za ranljive skupine oseb, predstavlja takšno delo dolgotrajni proces, česar se zavedajo vsi, ki v projektih sodelujejo. V Društvu za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa “Vezi”, kjer vodijo projekt Življenje – moja priložnost, pravijo, da gre za »novodobno socialno delo, ki služi zgolj kot orodje za vzpostavitev varnega prostora, okvirjev in mej spoštljivega delovnega odnosa. Glavno vlogo ima udeleženec, ki je edini pravi strokovnjak in ustvarjalec svojega življenja. Edino on res ve, kaj za svoje življenje želi, zmore, kje potrebuje in sprejema strokovno podporo, pomoč in vodenje«.

Pomoč in vodenje še toliko bolj potrebujejo tisti, za katere slovenski jezik ni materni in se zato težje vključijo v okolje. To so prepoznali v Ljudski univerzi Celje in s pomočjo evropskih sredstev izvedli projekt Socialna aktivacija albansko govorečih žensk. V njem je sodelovalo 30 albanskih žensk, ki so si pridobile občutke sprejetosti in varnosti, začele so graditi svojo samopodobo ter ozaveščati svoja močna področja in znanja, ki jih imajo. Po zaključku projekta je bilo kar 24 udeleženk vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje, usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali zaposlitev.

Na malo drugačen način so svoj projekt zasnovali v Ustanovi Fundaciji BiT Planota, kjer so program socialne aktivacije povezali s ponovno uporabo in zmanjševanjem odpadkov. Porodila se jim je ideja, da ponovno uporabo povežejo z učenjem prikrajšanih skupin skozi delo. Za potrebe socialnega podjetja so izvedli akcijo ponovne uporabe papirja za izdelavo embalaže za pakiranje in prodajo izdelkov, ki jo ob pomoči mentorjev iz socialnega podjetja izdelujejo osebe iz ranljivih skupin. S surovinami lokalnega izvora pa slepi in slabovidni ter druge osebe, ki so senzorno ali gibalno ovirane, izdelujejo žlikrofe. Na ta način s projektom »Zelena socialna aktivacija« pridobimo vsi: prikrajšane ciljne skupine, ker imajo priložnost delati v »pravem« proizvodnem procesu, socialno podjetje, ki dobi »delovno« pomoč in hkrati uporabnikom predstavi delovni proces, proizvodno podjetje, ki del proizvodnih materialov vključi v »krog« nove uporabe ter naravno okolje, ki ga razbremenimo odlaganja dela odpadkov.

Pri programih socialne aktivacije je pomembno tudi mreženje in celostno sodelovanje z lokalnimi deležniki, zato se bodo številni programi predstavili ta teden v svojem okolju v okviru kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019. Z njo želijo skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skupaj s projektnimi partnerji pokazati, da lahko rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku.

Obiščite jih na spletu na  www.eu-skladi.si in v živo, saj, kot pravijo v društvu Vezi, smo vsi včasih potrebni spodbude, da to, kar že vemo, spravimo v življenje.

M. P.