Višje sodišče oprostilo vodilna v Impolu

Višje sodišče v Mariboru je vodilna menedžerja v Impolu iz Slovenske Bistrice, Jerneja Čokla in Vladimirja Leskovarja, oprostilo obtožb zlorabe položaja in oškodovanja družbe v višini 1,6 milijona evrov. Ugodilo je njuni pritožbi in obsodilno sodbo prvostopenjskega sodišča spremenilo v oprostilno.

Obtožnica je Čoklu in Leskovarju očitala, da naj bi bila s škodljivimi posli v obdobju od 1998 do 2006 Impolu namerno povzročila za 1,9 milijona evrov škode. To naj bi storila, tako, da sta sklenila in podpisala več pogodb o poslovnem sodelovanju z družbo Upimol 2000, ki jo je vodil Leskovar in je v lasti Impolovega menedžmenta. Sporna naj bi bila preprodaja aluminija, ki naj bi ga Impol od Upimola kupoval po višji ceni, kot ga je to podjetje kupovalo od dobaviteljev. Tožilstvo je bilo prepričano, da je bilo sodelovanje Upimola 2000 v poslu nepotrebno, poleg tega pa je surovino plačeval Impol, ker Upimol ni imel denarja.

Tožilstvo je za Čokla zahtevalo tri leta zapora, za Leskovarja, ki je bil v času dejanja na čelu družbe Upimol, pa dve leti in pol zapora.

Sodni senat mariborskega okrožnega sodišča ju je nato po maratonskem sojenju, ki je trajalo štiri leta, spoznal za kriva, izrekel pa jima je pogojno obsodbo – dve leti zapora s preizkusno dobo štirih let.

Višje sodišče je zdaj sodbo razveljavilo z obrazložitvijo, da tožilstvu Čoklu in Leskovarju ni uspelo dokazati, da sta imela s svojim ravnanjem namen pridobiti premoženjsko korist družbi Upimol.

Po podatkih Ajpesa so lastniške, vodstvene in nadzorniške povezave, povezane z Impolom, sicer zelo prepletene.

  •  Lastnika podjetja Impol, d. o. o., sta dva, in sicer: Upimol 2000, d. o. o., in Impol 2000, družba za upravljanje, d. d.

Jernej Čokl je predsednik upravnega odbora v podjetju Impol 2000 in 15,33-odstotni lastnik podjetja Upimol 2000.

Vladimir Leskovar pa je direktor podjetja Upimol 2000, d. o. o., in namestnik Jerneja Čokla, predsednika nadzornega sveta Impol 2000, d. d. Hkrati je 12-odstotni lastnik podjetja Upimol 2000.

M. P.