Vlada dala soglasje k imenovanju direktorja UKC Maribor

Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju prof. dr. Antona Crnjaca za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, za mandatno dobo štirih let.

Iz sporočila za javnost po seji vlade je razvidno, da je Svet zavoda UKC Maribor 14. aprila 2021 objavil razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda za 4-letni mandat.

Razpisna komisija je 28. aprila 2021 ugotovila, da sta na razpisano delovno mesto prispeli dve pravilni in pravočasni, ena vloga je bila pomanjkljiva, zato je bil kandidat pozvan k dopolnitvi vloge. Kandidat vloge ni dopolnil, ampak je od kandidature odstopil.

Edini kandidat, ki je oddal popolno vlogo, je program dela in vodenja osebno predstavil na Svetu zavoda UKC Maribor 7. maja 2021 in Svet zavoda je sprejel Sklep o imenovanju prof. dr. Antona Crnjaca za direktorja UKC Maribor z dnem 20. junija 2021.

UKC Maribor trenutno vodi Vojko Flis, mandat mu poteče 19. junija 2021.

M. P.