Vlada Janeza Janše poskrbela za gasilce

Fotografija je simbolična.

Vlada pod vodstvom Janeza Janše je v prejšnjem mandatu poskrbela za izboljšanje položaja tako prostovoljnih kot tudi poklicnih gasilcev.

14. Vlada Republike Slovenije je v svojem dvoletnem mandatu sprejela več ukrepov, ki izboljšujejo položaj gasilcev in državljankam ter državljanom zagotavljajo večjo varnost in zaščito.

Z Zakonom o gasilstvu je vlada zagotovila 20 milijonov evrov za nakup sodobne opreme za hiter odziv ob naravnih nesrečah. Doslej za civilno zaščito in tehnično opremo za pomoč ob naravnih nesrečah še ni bilo namenjenih toliko evropskih sredstev.

Z Zakonom o gasilstvu se je končno uredilo tudi enotno zavarovanje za vse gasilce, sprejeta pa je bila tudi posebna dohodninska olajšava v višini 1500 evrov za operativne gasilce.

Poleg tega je vlada občinam zagotovila tudi 4 milijone evrov za sofinanciranje nakupa gasilske opreme.

Zakon so podprle stranke SDS, NSi, Konkretno in DeSUS.

Zdajšnji državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, zadolžen za področje gasilstva, ter takratni poslanec Rudi Medved zakona ni podprl.

V 7. protikoronskem paketu se je dodatno pomoč namenilo tudi prostovoljnim gasilskim društvom glede na kategorijo v višini od 2000 do 4500 evrov ter dodatnih 1000 evrov prostovoljnim gasilskim društvom s statusom osrednje enote.

S to finančno pomočjo je Janševa vlada delno pokrila izpad prihodkov prostovoljnih gasilskih društev, ki jih pridobivajo z donacijami, organizacijami veselic in drugih prireditev, a jih leta 2020 zaradi epidemije covida-19 ni bilo mogoče izvajati ali pa so bile izvedene v močno skrčenem obsegu. Tudi tega ukrepa Rudi Medved ni podprl.

Povišal se je tudi odstotek dela dohodnine za donacije za prostovoljna gasilska društva iz 0,5 % na 1 %. Tudi tega ukrepa Rudi Medved ni podprl.

M. P.