Vlada na seznam pomembnih investicij uvrstila tudi Pragersko in obnovo športne dvorane Bistrica

(vir: Vlada RS)

Vlada je sprejela sklep o določitvi pomembnih investicij kot pomemben ukrep za izhod iz krize, ki ga je povzročila epidemija. Zagon investicijskega cikla v Sloveniji namreč pomeni ohranjanje in tudi nova delovna mesta, ne samo v gradbeništvu, temveč tudi v ostalih panogah, ki so povezane z gradbeništvom (trgovina, promet, gostinstvo, dobava opreme in podobno).

Seznam je dolg, trenutno zajema kar 187 investicij, seznam bodo v vladi še dopolnjevali. Seznam investicij je po današnjih ocenah vreden kar 7,7 milijarde evrov.

Gre za več prioritet, ki jih bo določila posebna koordinacijska skupina, vezane pa bodo na izvedljivost projektov in zaprtost finančne konstrukcije. Ne gre samo za projekte, ki so financirani iz javnih virov, temveč tudi za tiste, ki so financirani iz zasebnih virov.

“Osnovni namen tega seznama je, da pohitrimo začetek izvedbe »ready-to-go« projektov, stojijo pa zaradi birokratskih zapletov,” je ob predstavitvi povedal okoljski minister mag. Andrej Vizjak.

Preverili smo, katere investicije s podravskega konca so zajete v seznamu. Pri tem izpostavljamo naslednje:

Projekt Vrednost projekta Možen začetek izvedbe del do konca leta:
Nadgradnja vozlišča Pragersko Nad 5 mio evrov 2020
Nadgradnja proge Maribor – Šentilj Nad 5 mio evrov že poteka
Uvedba daljinskega vodenja prometa (Dobova-Šentilj) Nad 5 mio eur 2019
Obvoznica Kidričevo Nad 5 mio eur 2020
Obvoznica Maribor – zahod Nad 25 mio eur 2022
Obnova športne dvorane Bistrica z izgradnjo plezalnega centra Nad 5 mio eur 2020
Projekt Magne Steyr Nad 5 mio eur 2020

Celoten seznam investicij je dostopen na povezavi: tukaj

M. P.