Vlada tudi tokrat poskrbela za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

Predsednik vlade Janez Janša v parlamentu (vir: arhiv).

Že vse od začetka epidemije novega koronavirusa država z velikimi finančnimi vložki pomaga prebivalstvu in podjetjem, tako bo tudi v drugem valu epidemije. Sinoči je državni zbor tako na predlog vlade potrdil peti protikoronski paket zakonov, ki prinaša številne pomoči.

Cilj je ohranitev delovnih mest, nagrajevanje najbolj obremenjenih, ki skrbijo za starejše, ter zdravstvenih delavcev, ponovno rešujejo stiske samozaposlenih prek temeljnega mesečnega dohodka v višini 1100 evrov ter stiske mikro podjetij, ki jim bo zagotovljeno delno povračilo dohodka.

S petim zakonom so podaljšani nekateri že veljavni ukrepi, nekateri so uvedeni na novo, s ciljem, da čim bolj ublažijo posledice zaradi covida-19. Pomembnejši ukrepi so:

Samozaposlenim, družbenikom in kmetom je zagotovljen mesečni temeljni dohodek v višini 1100 evrov za čas do konca tega leta. Država jim bo povrnila tudi izgubljeni dohodek za čas, ko zaradi karantene niso mogli opravljati svoje dejavnosti. Pogoj bo upad prihodkov v letu 2020 zaradi posledic epidemije za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019.

Zaposleni v zdravstvu bodo za neposredno delo z bolniki in uporabniki socialno varstvenih storitev v sivih in rdečih conah za čas od 1. junija naprej prejeli dodatek v višini 30 odstotkov plače, v primeru prerazporeditve v sive ali rdeče cone pa bo dodatek 20-odstotni.

Podjetja bodo lahko še naprej koristila subvencioniranje čakanja na delo na domu, ki velja od sredine marca, prav tako bo plače za delavce v karanteni še najmanj do konca leta krila država. Z uveljavitvijo zakona bo to veljalo tudi za delavce, ki morajo ostati doma zaradi odrejene karantene otroku. Ti bodo prejeli 80 % plače (doslej 50). Če je otrok predšolski, bodo ta čas tudi oproščeni plačila vrtca.

Avtobusnim prevoznikom, ki v času razglašene epidemije niso opravljali dela, bo država izplačala odškodnino, izvajalcem javnega potniškega prometa bo tudi subvencionirala stroške zaščitne opreme.

Vsak zaposleni bo lahko koristil tri dni bolniške odsotnosti brez obiska osebnega zdravnika, od ponedeljka naprej je predvideno brezplačno cepljenje proti gripi za vse.

Na področju vzgoje in izobraževanja je med drugim zagotovljeno financiranje zaščitne opreme in sredstev za dezinfekcijo prostorov, ureditev vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo in še nekateri drugi ukrepi.

M. P.