Vladni projekti za razvoj občin: Rače – Fram

Rače (foto: kraji.eu)

V Sloveniji imamo največji investicijski zagon v zgodovini države in najvišjo gospodarsko rast med državami OECD. Vlada je v zadnjih dveh letih obiskala vse slovenske regije in se seznanila z obstoječim stanjem. Občinam je zagotovila sredstva, na podlagi katerih lahko izvajajo svoje projekte.

Pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov.

Pregled izvedenih projektov ter projektov, ki so teku in je zanje zagotovljeno financiranje bodisi v proračunu bodisi v skladih, si lahko ogledate na zemljevidu slovenskih občin – Projekti po občinah.

Podatki za Občino Rače – Fram kažejo vrednost investicij v višini 3,8 milijona evrov in 40.500 evrov pridobljenih evropskih sredstev.

Projekti v Občini Rače – Fram

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje – Občina Rače-Fram 3.229.634 31.12.2023
Ureditev pločnika s kolesarsko stezo ob državni cesti Fram – Slovenska Bistrica od km 5.300 do km 6.250    547.934 realizirano
Projekt Dobrote s srcem      57.132 30.04.2023
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih      15.000 2020-2021
Skupaj:                                                                       3.849.700

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 40.500