Vojna za Slovenijo: 3. julij 1991, organiziranost teritorialne obrambe

Jugoslovanska zvezna armada je v Republiki Sloveniji doživljala številne boleče poraze (pripadniki slovenske milice nadzorujejo kolono JLA pri Dravogradu). Fototeka Vojaškega muzeja Slovenske vojske, Revija Obramba

Na sestanku visokih uradnikov Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), ki je potekal 3. in 4. julija v Pragi, so predlagali opazovalno misijo in ustanovitev mednarodne konference o Jugoslaviji. V okviru brionskega sporazuma so mednarodni opazovalci (vodil jih je Jo van der Valk) v Slovenijo prišli 11. julija in začeli delo 17. julija.

Nadzorovali so prekinitev ognja, vrnitev enot JLA v vojašnice, odpravo blokad in cestnih ovir, dezaktiviranje enot TO in umik enot JLA iz Slovenije. Slovenijo so zapustili po izteku moratorija 8. oktobra 1991.

Enote JA se začnejo umikati v vojašnice

Že dan prej se začnejo enote JLA umikati v vojašnice, nekatere med njimi tudi neorganizirano, kar se ta dan še pospeši. Pripadniki zvezne milice pa ob umiku z mejnih prehodov ropajo brezcarinske prodajalne, uničujejo inventar na mejnih prehodih in bežijo z meje tudi v sosednje države. Število prebegov in vdaj pripadnikov JLA se povečuje, tudi pilotov iz letalskih enot, ki pa po drugi strani izvedejo še dan prej val letalskih napadov na telekomunikacijske oddajnike in grozijo z novim posredovanjem z ozemlja Republike Hrvaške. Slovenske obrambne sile v tem času zavzamejo največja skladišča orožja in streliva JLA ter zaseženo orožje in opremo vključijo v slovenske enote, prav tako pa znova zasedejo in prevzamejo vse mejne prehode.

Zemljevid prikazuje organiziranost Teritorialne obrambe Republike Slovenije junija 1991. Fototeka Vojaškega muzeja Slovenske vojske, Revija Obramba

Več o tem lahko preberete na povezavi: VOJNA ZA SLOVENIJO

M. P.