Volišča so odprta, pojdimo na volitve

Ob 7. uri so se odprla številna volišča, na katerih volivci lahko odločamo o novih občinskih vodstvih za prihodnja štiri leta.

Odločamo se za župane oziroma županje, člane in članice občinskih svetov, ponekod pa tudi za člane ter članice krajevnih oziroma mestnih skupnosti.

Volivci moramo s seboj na volišče prinesti osebni dokument. Priporoča se tudi predložitev obvestila Občinske volilne komisije, ki smo ga prejeli na dom.

Na volišču se je treba v volilni imenik tudi podpisati. Pomembno je tudi, da volivec pred obkrožanjem številke pred kandidatom ali kandidatno listo prebere navodilo na glasovnici. Volitve v občinske svete namreč v večjih občinah potekajo po proporcionalnem, v manjših pa po večinskem volilnem sistemu.

Pri proporcionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov, volivec pa lahko na glasovnici pri listi, za katero je glasoval, označi kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi (preferenčni glas). V občinah, kjer občinske svete volijo po večinskem načelu, pa se glasuje o posameznih kandidatih.

Volišča bodo odprta do 19. ure. Delni izidi volitev bodo znani zvečer, čez dan pa bodo znani podatki o volilni udeležbi do 11. in do 16. ure.

Po današnjem glasovanju bomo dobili nove občinske svetnike ter župane v tistih občinah, v katerih bo kandidat danes prejel večino veljavnih glasov, torej več kot polovico.

M. P.