Volitve: Začelo se je, predčasno glasovanje

Volivke in volivci, ki v nedeljo ne bodo v kraju stalnega prebivališča, imajo v teh dneh možnost, da na lokalnih volitvah glasujejo predčasno. V številnih občinah jim bo to omogočeno danes, v sredo in četrtek, v nekaterih, zlasti manjših, pa le na katerega od teh treh dni.

Kdaj lahko volivci predčasno glasujejo, določijo občine samostojno, glede na krajevni običaj oziroma potrebe. V posameznih občinah bodo tako volišča za predčasno glasovanje odprta po različnih dnevih. Informacije o možnosti predčasnega glasovanja občine objavljajo na svojih spletnih straneh.

Volivci lahko predčasno glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije, na območju katere so vpisani v volilni imenik in kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. S seboj morajo imeti osebni dokument.

Ker pri lokalnih volitvah volivec praviloma prejme več glasovnic (za župana, za občinski svet, lahko pa tudi za svet krajevne skupnosti, za predstavnika narodnosti in za izvolitev predstavnika romske skupnosti) ministrstvo za javno upravo volivcem svetuje, naj najprej preberejo navodilo na glasovnici. Ob tem opozarjajo na posebnost volitev v občinski svet pri proporcionalnem volilnem sistemu, kjer obstaja možnost t. i. preferenčnega glasu, da torej volivec obkroži številko pred posameznim kandidatom.

Državna volilna komisija je sicer v zadnjih dneh prejela veliko število obvestil volivcev, ki ji sporočajo, da bi želeli glasovati v tujini oziroma izven kraja, kjer imajo stalno prebivališče, torej na t. i. volišču omnia. Vendar pa takšno glasovanje na lokalnih volitvah ni mogoče.

Zakonodaja namreč določa, da za lokalne volitve ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, na glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Slovenije ter na glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja.

Splošno glasovanje o kandidatih za župane in občinske svetnike bo v nedeljo. Kjer v prvem krogu župana ne bodo izvolili, bo drugi krog 2. decembra.

M. P.