Vrata Krajevnega urada Šentilj od danes zaprta za stranke

Upravna enota Pesnica pri Mariboru.

Krajevni urad Šentilj je objavil obvestilo, da v času med 10. 6. 2019 in 30. 8. 2019 ne bo posloval za stranke. Kot razlog navajajo izrabo letnih dopustov in nemoteno zagotavljanje dela na sedežu upravne enote v Pesnici pri Mariboru.

V tem času lahko občani Šentilja zadeve urejajo v Pesnici, tel. štev. 02 65 42 300.

Ne glede na kraj prebivališče pa lahko na katerikoli upravni enoti v državi urejamo prijavo stalnega ali začasnega prebivališča, pridobimo izpis o rojstvu, smrti ali sklenitvi zakonske zveze.

Kjerkoli lahko pridobimo tudi potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču ali skupnem gospodinjstvu.

Kjerkoli lahko zaprosimo tudi za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista, vozniškega dovoljenja, opravimo registracijo motornega vozila in overimo podporo volivcev.

M. P.