Vročanje odločb o karanteni na določenih mejnih prehodih le med 6. in 22. uro

(vir: policija.si)

Po spremenjenem vladnem odloku za vročanje odločb o karanteni se te na določenih mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko in na letališču Brnik vročajo le še med 6. in 22. uro. Na mejnem prehodu Obrežje s Hrvaško pa se te vročajo neprekinjeno, 24 ur dnevno.

Dokazila za vstop brez karantene

Kot dokazila, ki jih oseba predloži mejnim organom, da dokaže, da ne prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo covid-19 (to so države na rdečem seznamu), veljajo:

  • originalni račun za plačilo nastanitve,
  • dokazilo o lastništvu nepremičnine,
  • plačana turistična taksa.

Še naprej bodo osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni po tem odloku, lahko vstopale v Slovenijo le na določenih mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah:
– Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane na meji s Hrvaško,
– Pince na meji z Madžarsko in
– mejni prehod za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik).

Na kontrolnih točkah z Avstrijo in Italijo ter na letališčih Edvarda Rusjana Maribor in Portorož bo podatke zbrala policija in jih posredovala Ministrstvu za zdravje, ki bo odločbo o karanteni vročilo na naslovu prebivališča ali naslovu, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji.

Dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje ob prehodu državne meje zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del ne bo treba predložiti negativnega testa na covid-19.

M. P.