“Všeč mi je domače vzdušje”

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019: Večgeneracijski center Pomurja

VGC Pomurje, Simon Petrovič

V Sloveniji so že dobro poznani večgeneracijski centri, lokalna stičišča za srečevanje otrok, mladih, starejših in vseh tistih vmes, ki si želijo širiti svojo socialno mrežo, se še (bolj) vključiti v skupnost, na aktiven način preživljati svoj prosti čas in nekaj narediti za svoje bolj kakovostno življenje.

15 večgeneracijskih centrov, ki delujejo v vseh slovenskih regijah, je zaživelo tudi s pomočjo slabih 7 milijonov evrov evropskih sredstev, ki jih država oz. v njenem imenu Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenja za njihovo izvajanje.

Svoj pester program, ki ga ustvarjajo celo leto, bo sedem centrov predstavilo tudi med 11. in 18. majem v okviru kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019.

Z ustvarjalnimi delavnicami, zanimivimi predavanji, igrami in drugimi aktivnostmi za vse generacije bodo na svoj način pokazali, da je naš vsakdan boljši in lepši tudi zaradi dobrih projektov, ki smo jih uresničili s pomočjo evropskih sredstev. »V našo enoto zahajajo ljudje, ki vedno pogosteje poročajo o pozitivnih učinkih našega delovanja. Predvsem omenjajo raznolike dejavnosti, pozitiven odnos in fleksibilnost zaposlenih do posameznikov in skupin. Še toliko večja vrednost projekta je zaradi odprtosti vsebin in sproščenosti delovanja ter zato ker se v vsebini in načinu delovanja lahko najde čisto vsak,” je prepričana Nina iz Večgeneracijskega centra Pomurja. Ta deluje v Ljutomeru in Murski Soboti, na obeh lokacijah pa pripravljajo različne brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Njihovi obiskovalci pravijo, da se v centru vedno naučijo kaj novega. Luki so predvsem všeč različna predavanja, Gizi pa domače vzdušje: »V Hišo prihajam, ker mi je tukaj lepo, saj srečam druge ljudi in z njimi poklepetam. Všeč mi je domače vzdušje, pa tudi aktivnosti so pestre. Za vsakogar se najde kaj, samo priti je treba,« pravi.

Pestro in domače bo tudi 15. maja v Murski Soboti in 17. maja v Ljutomeru, ko se bodo v okviru kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT predstavili z igrami nekoč in danes, vas naučili narisati družinsko drevo ter dogajanje obarvali s pesmijo.

To sicer nista edina od več kot 100 dogodkov, ki se bodo med 11. in 18. majem zvrstili v Sloveniji, tudi v Pomurju, in s katerimi želijo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skupaj s projektnimi partnerji pokazati, da lahko rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku.

Več o dogodkih in kampanji na eu-skladi.si.

VC Pomurje, Petra Cvetko

M. P.