Za bolj pestro šolo, prilagojeno otrokom

EU projekt - moj projekt: Je v šoli res lahko tako pestro? Preverite jutri popoldan v Osnovni šoli Selnica ob Dravi.

Kulinarika, tuj jezik, družabne igre, glasba in ples, ustvarjalne delavnice, učni sprehod, gledališče, šport, matematika in logika, miselne igre, kvizi, naravoslovje, računalništvo. Je v šoli res lahko tako pestro? Preverite 16. maja 2019 med 17. in 19. uro na Osnovni šoli Selnica ob Dravi, ko bodo predstavili petletni projekt Popestrimo šolo 2016­–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih ali krajše POŠ v okviru kampanje EU projekt, moj projekt 2019.

 

S svojim sodelovanjem želijo skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pokazati, da lahko rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku.

Projekt se odvija ob finančni podpori Evropskega socialnega sklada, vzgojno-izobraževalnim zavodom pa omogoča razvijanje inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc. Te so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti. Učenci tako s pomočjo multiplikatorja, ki se posveča njihovim individualnim potrebam, pridobivajo znanja, veščine, spretnosti in izkušnje za razvoj vseživljenjskih kompetenc.

Glavni cilj projekta je s širjenjem primerov dobrih praks profesionalno usposobiti najmanj 10.900 strokovnih in vodstvenih delavcev osnovnih ter srednjih šol.

Med njimi je tudi multiplikatorica Urška Breznik iz Osnovne šole Selnica ob Dravi, ki pravi, da se pri njih osredotočajo zlasti na razvijanje inovativnih učnih okolij in uporabo novih pedagoških strategij ter oblik dela. Učenci lahko z njeno pomočjo in pomočjo projektnega tima pred in po pouku, med vikendi in v času počitnic pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, prilagojene njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem ali nadarjenostim. Z izvajanimi aktivnostmi spodbujajo bralno pismenost, razvijajo jezikovne in socialne kompetence, kompetenco učenje učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, spodbujajo raziskovanje, inovativnost, ustvarjalnost, trajnostno naravnanost, uporabljajo pametno tehnologijo in razmišljajo o podjetništvu in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo, svoje pozitivne izkušnje in primere dobre prakse pa z izobraževanji, predavanji in sodelovanjem prenašajo tudi na druge strokovne delavce vzgoje in izobraževanja tako doma kot v tujini.

Projekt POŠ učencem omogoča veliko možnosti dodatnega izobraževanja, popestritvenih dejavnosti in aktivnega preživljanja prostega časa, v katerih očitno zelo uživajo: »Na POŠ-u mi je ful fajn, ker se veliko zabavamo in smejimo, zraven pa raziskujemo in odkrivamo nove stvari,« pravi enajstletni Jakob. Preko različnih aktivnosti spoznavajo nove vsebine in se ob tem zelo zabavajo, kot pravi osemletni Voranc: »Zelo rad hodim na POŠ, ker se veliko igramo, hodimo na izlete, v pustolovski park, kuhamo in pečemo in velikokrat prespimo v šoli. Včasih se tudi kaj učimo, ampak ne rabimo nič pisat, samo rišemo in kaj izdelujemo.« Najbolj jim ostaja v spominu druženje na taborih, kar podpirajo tudi starši: »Odličen projekt. Na taborih so primorani poskrbeti sami zase in spoznajo, kako je izven »hotela mama,« pravi mama Jelka. POŠ v veliki meri dopolnjuje in popestri izobraževalni proces v šoli, dejavnosti so tudi velika motivacija za prihodnje učenje in delo otrok, še opažajo starši.

Ti redno sodelujejo pri uresničevanju ciljev projekta. Pomembno je tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo, društvi, organizacijami in prostovoljci, v proces načrtovanja in izvajanja dejavnosti pa so ves čas vključeni učenci, ki s spodbudo in spremljanjem multiplikatorice podajajo predloge za vsebine, oblike, cilje in metode dela, načrtujejo lastno delo, skušajo poiskati različne možnosti in rešitve. V aktivnosti projekta se trudijo vključiti učence s primanjkljaji na posameznem področju, nadarjene učence, ki se preizkušajo v vlogi mentorjev in koordinatorjev, učence tujce, učence iz nespodbudnih družinskih okolij in vse, ki pokažejo voljo ter veselje do sodelovanja. Velikokrat dejavnosti projekta združujejo in medpredmetno povezujejo, učenci pa imajo možnost vključiti se v aktivnosti vse šolsko leto. Tesno je tudi sodelovanje z nekaterimi strokovnimi delavci šole, s čimer krepijo tudi timsko delo na ravni šole. Projekt tako omogoča prenašanje primerov dobrih praks in različne možnosti povezovanja ter ustvarjanja učeče se skupnosti ne samo na lokalni in nacionalni, pač pa tudi na mednarodni ravni.

Včeraj so sicer v okviru kampanje v Framu že predstavili zanimiv projekt za učence, podprt z evropskimi sredstvi – »Modra delavnica” – od poskusa do poklica. Namen projekta, ki ga izvaja Zavod Simetris, je vzpostavitev centra »Modra delavnica« kot skupnostnega centra tehniškega in drugega ustvarjanja, kjer se otroci, mladi in odrasli učijo, ustvarjajo in razvijajo (poslovne) ideje ter ob tem in preko tega prepoznavajo ter načrtujejo lastno poklicno pot. »Modra delavnica« nudi priložnost učiti in preizkušati se z delom, krepiti in inovativno uporabljati svoje ustvarjalne potenciale, se preizkušati v različnih dejavnostih – poklicih, odkrivati in razvijati svoje sposobnosti in interese, izmenjevati svoja znanja in izkušnje, odkrivati poklice na družbeno odgovoren in okolju prijazen način ter spoznavati različne kulture, običaje in značilnosti. S pomočjo projektnih aktivnosti se mladi učijo in pridobivajo veščine skozi delo, se seznanjajo z robotiko, naravoslovjem in alternativnimi viri energije. Veliko priložnosti imajo tudi za ustvarjanje na področju tehnike. Tako je bilo tudi včeraj v Framu, ko so otroci in odrasli lahko poskusili programirati preproste robote ter izdelovati zapletene modele in konstrukcije. Lahko so tudi narisali in izdelali obesek z laserskim gravirnim strojem.

Kampanja EU projekt, moj projekt 2019 se sicer odvija že ves teden v več kot 50 krajih po Sloveniji. Ujemite pestro dogajanje na www.eu-skladi.si.

M. P.