Za Pohorje 2,1 milijona evrov evropskega denarja

(vir: kraji.eu)

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi minister Zvone Černač, državna sekretarka pa je Monika Kirbiš Rojs, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »VIZIJA POHORJE 2030.

Namen projekta Vizija Pohorje 2030 je izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij, iskanje rešitev za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje prostočasnih aktivnosti v naravi.

Z varstvenimi ukrepi na terenu se bo zagotovilo ustrezno upravljanje s 6 habitatnimi tipi ter izboljšalo ohranitveno stanje habitata za 6 živalskih vrst (alpski kozliček, veliki pupek, hribski urh, vejicati netopir, mali podkovnj, divji petelin).

Nadgradilo se bo tudi izobraževalno – interpretacijske vsebine z namenom osveščanja prebivalstva o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in odnosa narava–človek na projektnem območju skozi stoletja.

Vrednost projekta znaša dobrih 2,1 milijona evrov, od tega bo ESRR prispeval dobrih 1,7 milijona evrov.

M. P.