Za zdravstvena domova v Lovrencu na Pohorju in Rušah 810 tisoč evrov

(vir: pixabay.com)

V Zakonu o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031 je vlada namenila znatna sredstva za obnovitev zdravstvene infrastrukture na primarni ravni. 

V okviru tega je bilo doslej obravnavani že večje število vlog, na podlagi katerih so sprejeti sklepi o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 in 2023.

Gre za zdravstvene domove, zdravstvene postaje in zdravstvene ambulante, ki vključujejo novogradnje ali rekonstrukcije, oboje z vključeno opremo. Priprava projekta je v pristojnosti občine oziroma ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Ministrstvo za zdravje sofinancira le tisti del projekta oziroma tiste prostore, ki so predmet sofinanciranje in ki istočasno ustrezajo razpisnim pogojem javnega razpisa.

Minister za zdravje Janez Poklukar je včeraj podpisal pet vlog, med njimi tudi za Lovrenc na Pohorju in Ruše. Skupno bodo prejeli 810 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Lovrenc na Pohorju – Dograditev Zdravstvenega doma Lovrenc na Pohorju

Ministrstvo za zdravje sofinancira skoraj 240 tisoč evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (18 m2), splošna medicina in družinska medicina (369 m2), patronažno varstvo družin (19 m2). Predviden zaključek investicije, vredne nekaj manj kot 870 tisoč evrov, je junij 2024.

Ruše – Prizidava in delna rekonstrukcija Zdravstvene postaje Ruše

Ministrstvo za zdravje sofinancira skoraj 570 tisoč evrov za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (118 m2), splošna medicina in družinska medicina (182 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (109 m2), zdravstveno varstvo žensk (90 m2), patronažno varstvo družin (36 m2), fizikalna medicina (73 m2), zobozdravstvena služba (112 m2). Investicija se predvidoma zaključi februarja 2023, vrednost celotne investicije pa je več kot  1,584 milijona evrov.

M. P.