Začele so se sodne počitnice

(vir: arhiv)

Danes so se začele sodne počitnice, ki trajajo mesec dni. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar pa delo ne bo popolnoma zastalo.

Sodišča namreč tudi v tem času opravljajo naroke in odločajo v nujnih zadevah. 

Med nujne zadeve, v katerih sodišča odločajo tudi med počitnicami, spadajo: preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in v kazenskih zadevah zoper tujce, ki ne prebivajo v Sloveniji. K nujnim zadevam se prištevajo nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi in nepravdne zadeve glede pridržanja oseb v psihiatričnih ustanovah.

Nujne zadeve so tudi menični in čekovni protesti ter menične tožbe, spori za objavo popravka objavljene informacije, popisi zapustnikovega premoženja ter zadeve prisilne poravnave in stečaja.

Vročanja sodnih pisanj v času sodnih počitnic ne bo, uradne ure na sodiščih pa bodo nespremenjene. Nemoteno bo potekalo vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine, vendar se sklepov strankam ne bo vročalo.

Na ptujskem sodišču sta v času počitnic razpisani dve obravnavi v pripornih zadevah. Med drugim se bo 31. julija nadaljevalo sojenje Janku Tomiću mlajšemu za obtožbe o uboju in treh poskusih uboja pred njegovo hišo v Krčevini pri Ptuju.

V Mariboru se bo nadaljevalo sojenje 63-letni Ivici Kalšek za obtožbe o umoru 88-letne matere na zahrbten način marca letos v vasici Ošelj nad Slovensko Bistrico. Na naroku 26. julija bodo ponovno zaslišali patologa, nato pa bi sojenje počasi lahko doživelo epilog.

Običajni vrvež se bo na hodnike sodišč vrnil po 15. avgustu, ko se obeta nadaljevanje nekaterih odmevnih primerov.

M. P.