Začenja se gradnja drugega dela stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru  

Vizualizacija (vir: Stanovanjski sklad RS)

Stanovanjski sklad RS, ki je v državni lasti, povečuje število najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije. V okviru tega so v ponedeljek podpisali gradbeno pogodbo za izgradnjo 2. faze stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru.

Zgradili bodo štiri večstanovanjske objekte s 188 stanovanji, od tega bo 158 najemnih in 30 oskrbovanih stanovanj, del pa bodo tudi prostori stanovanjske skupnosti in najemni lokal v pritličju.

Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 19,7 milijona evrov, sosesko bo skupaj s partnerji gradilo gradbeno podjetje Pomgrad, pri tem bodo sodelovala podjetja GITRI, GH Holding in VG5.

Po zaključku gradnje bo v celotni soseski Pod Pekrsko gorco na voljo 400 najemnih stanovanj, zaključek je predviden do konca leta 2021.

Stanovanjski sklad RS tako uresničuje cilje nacionalne stanovanjske politike na področju večanja stanovanjske mobilnosti prebivalstva, omogočanja lažje dostopnosti do stanovanj ter ustvarjanja uravnotežene ponudbe kakovostnih in funkcionalnih stanovanj.

Stanovanjski sklad RS ima namen do leta 2023 skupno zagotoviti 2144 novih javnih najemnih stanovanj v projektih v vrednosti okoli 286 milijonov evrov.

Namen tega je, da se stanovanja za mlade, družine in starejše gradijo po vsej Sloveniji in da, poleg 118 občin, s katerimi že sodelujejo na stanovanjskem področju, vzpodbudijo tudi druge občine k sodelovanju v teh programih, so pojasnili v skladu, ki je v državni lasti.

M. P.