Začenja se obvezno samotestiranje učencev in dijakov

(vir: pixabay.com)

Učenci in dijaki se bodo od danes v šolah trikrat tedensko obvezno samotestirali na novi koronavirus. Tisti, ki se ne bodo in niso ne cepljeni ne preboleli covida-19, se bodo začasno morali izobraževati na daljavo.

Gre za nujen ukrep za ohranjanje odprtih šol.

Ukrepom sicer nasprotujejo nekateri starši, učitelji in ravnatelji pa so ponekod izpostavljeni pritiskom nekaterih staršev.

V primerih, če bi v šolo prišel otrok brez soglasja staršev za samotestiranje, mu šola zagotovi varno okolje, ki poleg preprečevanja okužbe preprečuje tudi povečanje stiske in stresa učencev, starše pa pozove, da nemudoma pridejo ponj.

Šola o tem obvesti tudi center za socialno delo. Če otrok pisno soglasje starša zgolj pozabi, pa ga starš lahko da tudi ustno.

Šola lahko izjemoma dovoli sodelovanje staršev pri samotestiranju pri učencih prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Samotestiranje je predvideno praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. V primeru pozitivnega testa mora ravnatelj o tem obvestiti starše učenca. Če je rezultat samotestiranja pozitiven, sošolci in učitelj do rezultata PCR-testa učenca normalno nadaljujejo s poukom, učenec pa mora biti do izvida testa v izolaciji.

M. P.