Začetek konca socialnega turizma, fiktivnih prijav prebivališča in še veliko dobrega

Program nove vlade v koalicijski pogodbi, ki so jo sklenile stranke SDS, SMC, NSi in DeSUS, Podravju, in širše seveda, veliko prinaša. 

Veliko novosti bo pri nadaljevanju in pospešitvi širitve avtocestnega omrežja, povezano z izboljšanjem pretočnosti avtocestnega omrežja. V tem delu lahko pričakujemo pospešitev postopkov za izgradnjo 3. razvojne osi.

V programu imajo tudi poenostavitev in pospešitev umeščanja večjih infastrukturnih in energetskih objektov v prostor. To je zelo pomembno, ob tem spomnimo samo na dolgotrajne postopke pri pridobivanju potrebnih dovoljenj za izgradnjo in nadgradnjo vozlišča železniške proge v Pragerskem. Zaradi dolgotrajnih postopkov je projekt ogrožen, hkrati je ogroženih tudi 40 milijonov evrov evropskih sredstev, rezerviranih za to.

Načrtujejo še izgradnjo najmanj 5 novih domov za starejše, v tem delu tudi dokončanje domov v Osilnici in Vrtojbi. Pomanjkanje mest v domovih za starejše je namreč izredno.

Občinam bodo dvignili povprečnine, za leto 2020 bo to 623,96 evra, za leto 2021 pa 628,20 evra na prebivalca. S tem bodo občine imele več denarja za svoj razvoj, pa tudi na to, da vseh podražitev ne bodo prenašale na občane in občanke.

Načrtujejo decentralizacijo in skladen regionalni razvoj. Spomnimo, zadnje vlade so vse usmerjale zgolj v osrednjo Slovenijo oziroma glavno mesto Ljubljana.

Za naše območje so zanimive tudi točke programa, kjer bodo izvajali dosleden nadzor nad fiktivnimi prijavami stalnega prebivališča, izvedli bodo tudi reformo politike socialnih transferjev. Vse to bo narejeno z namenom preprečevanja zlorab. S tem bo konec t. i. socialnega turizma, kot ga poznamo in pomeni zgolj črpanje denarja iz slovenskega državnega proračuna. Pri tem spomnimo med drugim tudi na kar 547 prijavljenih na enem naslovu v Šentilju.

Delovno sposobni prejemniki socialnih pomoči bodo vključeni v sistem javnih del.

V programu so še številne druge novosti, tako s področja zdravstva kot za mlade in družine, kot upokojence, kmete in vojne veterane.

Za Podravje je pomembno tudi to, da je v načrtu tudi celovita prenova delovanja Sklada kmetijskih zemljišč.

Načrtujejo tudi številne administrativne razbremenitve. V tem delu bo manj birokratskih opravil pri pridobivanju dovoljenj  za  gradnjo in umeščanje objektov v prostor, racionalizacija zahtev po poročanju gospodarskih subjektov, poenostavitev postopkov javnega naročanja in zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve.

Za delavce migrante, ki se dnevno vozijo na delo v tujino, z našega območja predvsem v Avstrijo, pa bodo uredili težave, povezane z njihovimi davčnimi obremenitvami.

Poudarki iz koalicijske pogodbe so na voljo: tukaj

M. P.