Zadnji dan za odločitev, komu bomo namenili del dohodnine

(vir: pixabay.com)

Po Zakonu o dohodnini lahko vsi davčni zavezanci izrazimo zahtevo, da 1 % dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenimo za financiranje splošno koristnih namenov, med drugim tudi za financiranje političnih strank.

Zahtevo lahko oddamo neposredno z izpolnjenim obrazcem ali prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, kjer kot fizična oseba izpolnimo Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije, ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem organu (Finančni upravi RS).

Originalni obrazec in navodila Dursa so na voljo na spletni strani e-uprave.

Rok za oddajo obrazca je 31. 12. vsako leto. Primer obrazca: primer obrazca

Kolikor smo zahtevo za namenitev dela dohodnine že oddali v prejšnjem letu oz. je upoštevana v dohodninski napovedi za leto 2021, te ni potrebno ponovno oddajati.

Če Finančni upravi RS ne sporočimo, komu namenjamo svoj del dohodnine, se ta dodeli ostalim, po izbiri peščice uradnikov.

Kako je s tem, pa je najbolje razloženo v videu, ki ga je objavil Miro Petek. 

Primer obrazca:

(vir: Zajem zaslona)

M. P.