Zagotavljanje dodatnih uradnih ur na Upravni enoti Ptuj

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

Zaradi povečanega obsega poteka veljavnosti osebnih listin, vlog za pridobitev digitalnih potrdil in mobilne identitete smsPASS Upravna enota Ptuj od 10. junija dalje ob sredah zagotavlja dodatne uradne ure za stranke.

Na področju nalog v zvezi z osebnimi izkaznicami, potnimi listinami, vozniškimi dovoljenji, digitalnimi potrdili in mobilno identiteto smsPASS strankam ob sredah v času od 10. 6. do 31. 12. 2021 zagotavljajo dodatne uradne ure med 17. in 18. uro.

M. P.