Zakon dovoljuje vpogled v osebni dokument

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je danes sporočila, da zakon o varstvu osebnih podatkov dopušča vpogled v osebni dokument za namen preverjanja točnosti podatkov ob preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT.

Delodajalci in ponudniki storitev tako lahko vpogledajo v dokazila, torej osebne dokumente, ne smejo pa jih hraniti.

Predloženih dokazil v papirni ali digitalni obliki delodajalci in ponudniki storitev ne smejo kopirati, preslikati, fotografirati ali drugače reproducirati njihove vsebine, pojasnjuje Prelesnikova.

Informacijska pooblaščenka je namreč danes prejela več vprašanj glede dopustnosti vpogledov v osebni dokument, kot to določa zadnji vladni odlok.

V uradu informacijskega pooblaščenca pa so že večkrat pojasnili, da vpogled v osebni dokument za namen preverjanja točnosti podatkov dopušča že 18. oziroma 82. člen zakona o varstvu osebnih podatkov.

Informacijski pooblaščenec pa, tako Prelesnikova, kot nadzorni organ za varstvo podatkov ne sme presojati, kdaj je zahteva glede pogoja PCT potrebna in primerna. Prav tako ne, če so odrejeni ukrepi v zvezi z omejevanjem širjenja okužb ustrezni.

M. P.