Zanimivo: Za cesto je zmanjkal en meter

Dobrovce (vir: deskgram)

Miklavški občinski svet je na včerajšnji popoldanski seji dal soglasje za stanovanjsko sosesko – odcep Mladinske ulice v Dobrovcah. Na predlog župana Egona Repnika so potrdili, da bo nova enosmerna cesta v izvoznem delu široka le 5 metrov.

To pomeni, da bo v drugem delu ceste – na izvozu – široka 5 metrov, v prvem delu – v uvozu v ulico, pa bo široka 6 metrov.

Občinski svet je že decembra 2013 sprejel usmeritve na področju prostorskega planiranja o prečnem profilu novih cest. V njih je zapisano, da morajo biti nove enosmerne ceste široke najmanj 6 metrov, dvosmerne pa 8 metrov.

Vendar pa je investitor gradnje stanovanjskih objektov v podaljšku Mladinske ulice v Dobrovcah na občino naslovil prošnjo za izjemo od navedenega. Zapisal je, da mu prostorske omejtve ne omogočajo izvesti celotne ceste v širini 6 metrov. Zato je predlagal ožji profil ceste – 5 metrov.

Občina mu je zdaj ugodila, to je sprejel tudi občinski odbor za komunalo. V novi soseski gre sicer samo za šest stanovanjskih objektov, pa vendar je nekatere presenetilo, da bo uvoz v enosmerno ulico 6-metrski, izvoz pa 5-metrski.

Vizualizacija odcepa Mladinske ulice v Dobrovcih, kjer bo cesta različno široka.

M. P.