Zbiranje podpisov podpore za dr. Anžeta Logarja

Danes, 22. avgusta 2022, se začenja zbiranje podpisov podpore za uradno vložitev kandidature dr. Anžeta Logarja za predsednika republike. Pred upravnimi enotami bodo tudi stojnice.

Nekatere med njimi bo dr. Anže Logar tudi osebno obiskal.

Pred Upravno enoto Slovenska Bistrica bo navzoč danes, v ponedeljek ob 11.15 uri,

– pred Upravno enoto v Mariboru pa bo ob 12.15 uri.

Kako oddati podpis podpore kandidaturi dr. Logarja?

Podpis podpore morate overiti na vaši najbližji upravni enoti ali krajevnem uradu tako, da izpolnite obrazec Državne volilne komisije. Obrazec je objavljen na tej povezavi.

Obrazec lahko natisnete že doma in ga izpolnite ter se nato odpravite na upravno enoto ali na sami upravni enoti.

Izpolnjevanje in oddaja obrazca
 • Uporabite kemični svinčnik in pišite z velikimi tiskanimi črkami.
 • Izpolnjene morajo biti naslednje rubrike:
  • IME IN PRIIMEK – enako kot na vašem osebnem dokumentu.
  • DATUM ROJSTVA – enako kot na vašem osebnem dokumentu.
  • STALNO PREBIVALIŠČE zapišite enako, kot so zapisane rubrike v obrazcu: KRAJ – ULICA – HIŠNA ŠTEVILKA – OBČINA. Krajšanje naslovov (npr. Logarjeva ul. namesto Logarjeva ulica) ni dovoljeno.
 • Obrazec podpore morate podpisati pred uradno osebo.
 • Za overitev podpisa morate svojo identiteto izkazati z osebnim dokumentom.
 • Po podpisu uradna oseba v obrazec vpiše kraj in datum podpisa, se podpiše ter vam obrazec vrne. Bodite pozorni, da je v rubriki »Izpolni uradna oseba« vpisano vse potrebno: kraj, datum, podpis uradne osebe ter žig.

Tako izpolnjen obrazec podpore z overjenim podpisom lahko oddate na stojnici pred oz. v bližini upravne enote ali pa ga po pošti pošljite na naslov Anže Logar, poštno ležeče 1104, 1104 Ljubljana. 

Vir: Anže Logar

M. P.