ZD Slovenska Bistrica: Reševalno vozilo imajo, zdravnika pa ne

V Zdravstvenem domu (ZD) Slovenska Bistrica so lani pridobili dodatno vozilo za nujno medicinsko pomoč, vendar to ostaja neizkoriščeno, saj zanj nimajo  zagotovljenega kadra. Država jim namreč prizna le enega zdravnika za izvajanje nujne medicinske pomoči 24 ur dnevno, vse dni v letu.

V zdravstvenem domu imajo sicer dve ekipi mobilne enote nujnega reševalnega vozila, ki delujeta 24 ur dnevno, vse dni v letu. V vsaki od teh ekip sta dva reševalca, to sta diplomirani zdravstvenik in šofer, ki je zdravstveni tehnik. Zdravnika, ki bi bil zaposlen izključno za izvajanje nujne medicinske pomoči, pa v ZD Slovenska Bistrica nimajo.

Zagotavljanje nujne medicinske pomoči v ZD sicer poteka kot kombinacija dela na terenu in v ambulanti.

“Dežurni zdravnik je na voljo 24 ur dnevno, vse dni v letu, tudi ponoči. V ambulanti je na voljo, če ni na terenu. Zagotovo je zdravnik v dežurni ambulanti ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 13. ure, ostali čas pa ni nujno, da je prisoten v ambulanti. Lahko je na terenu z ekipo v reševalnem vozilu. O tem, kdaj gre zdravnik na teren z ekipo, odloča zdravstveni dispečer v Mariboru,” je v teh dneh za medije povedala direktorica zdravstvenega doma Jožefa Lešnik Hren.

Podobno kot ostalim tudi ZD Slovenska Bistrica primanjkuje zdravnikov urgentne medicine ali specialistov družinske medicine, ki bi bili zaposleni v nujni medicinski pomoči. Zdravniki zato izvajajo nujno medicinsko pomoč izven rednega delovnega časa in posledično vsak mesec opravijo veliko število nadur, da se delo v nujni medicinski pomoči lahko izvaja.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica nujno medicinsko pomoč izvaja za občine Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole, kjer na 378 kvadratnih kilometrih prebiva približno 36 tisoč prebivalcev.

M. P.