ZDRAVSTVENI SEMAFOR OBČINE RUŠE 2023

Vir: Občina Ruše

Občina Ruše je pristopila k novemu projekt – ZDRAVSTVENI SEMAFOR, ki je zaživel v začetku leta 2023. Gre za projekt ozaveščanja posameznikov ter širše laične in strokovne javnosti o pomenu zdravja, socialnega varstva in drugih človekovih pravic.

Mednarodni mejniki so priložnosti za izobraževanje javnosti o pomembnih družbenih vprašanjih, za mobilizacijo politične volje in sredstev, za reševanje globalnih problemov ter za praznovanje in krepitev dosežkov človeštva. Združeni narodi in ostale specializirane agencije so jih sprejeli kot močno orodje zagovorništva.

Posebne dneve, tedne, leta in/ali desetletja razglasi z resolucijo generalna skupščina Združenih narodov (UN – United Nations), ali njene specializirane agencije, kot so Svetovna zdravstvena organizacija (WHO – World Health Organization), Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizaton),  Sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF – United Nations Children’s Fund), Mednarodna organizacija dela (ILO – International Labour Organization), Mednarodno združenje za boj proti zlorabi starejših (INPEA – International Network for the Prevention of Elder Abuse), Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations)…

Vir: Občina Ruše