Želite graditi, pa ne veste kje?

(vir: Zajem zaslona)

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru Programa projektov eProstor izvedlo masovni zajem poseljenih zemljišč in podrobnejše dejanske rabe poseljenih zemljišč.

Na spletni strani prostorskega informacijskega sistema (PIS) si tako lahko vsak pogleda, kje so obstoječa poseljena zemljišča.

V prihodnje bodo podatki o poseljenih zemljiščih združeni še s podatki javne cestne in železniške infrastrukture.

S tem bodo določena pozidana zemljišči, ki bodo predstavljala strokovno podlago pri določitvi nepozidanih stavbnih zemljišč in v nadaljevanju pri vzpostavitvi evidence stavbnih zemljišč. Rezultati masovnega zajema so dostopni na spletni strani PIS.

V video posnetku so prikazane nove vsebine in funkcionalnosti ter prenovljena grafična podoba PIS. V tej novi obliki bo javno dostopen predvidoma naslednje leto.

Videoposnetek

Spletna stran PIS
Spletna stran eProstor

S. B.