Želite graditi v Staršah, pa ne veste kje?

Starše (vir: Občina Starše)

Občina Starše je že pred dvema letoma sprejela Občinski prostorski načrt (OPN), s katerim so bila pridobljena tudi dodatna zemljišča za namen stanovanjske gradnje. Občina mladim družinam nudi tudi 50-odstotno olajšavo pri plačilu komunalnega prispevka.

Občinski prostorski načrt je javen dokument, zato lahko vsakdo, ki ga zanima, kje je možna gradnja v občini, vpogleda v ta dokument. Vpogled je možen v prostorih občine, v času uradnih ur, pa tudi prek spletnega portala PISO-javen vpogled.

Občina je v petek na svoji spletni strani objavila tudi poziv lastnikom zemljišč, naj ponudijo gradbene parcele v nakup. Dodajajo, naj te parcele ponudijo posebno mladim družinam, ki imajo tudi 50-odstotno olajšavo pri plačilu komunalnega prispevka.

Župan Bojan Kirbiš občino vodi že od leta 2010 dalje.

Območje občine Starše leži v severovzhodnem delu Slovenije, v osrednjem delu Dravskega polja, na desnem bregu reke Drave. Občina zajema 8 vasi: Loka, Rošnja, Starše, Zlatoličje, Marjeta, Trniče, Prepolje in Brunšvik.

Del območja leži na dravskih terasah, del pa na nizki ravnici ob reki Dravi.

Občina je bila ustanovljena 1. januarja 1995 in ima preko 4100 prebivalcev. V občini deluje osnovna šola s podružnično šolo v Marjeti na Dravskem polju. Imajo tudi pet oddelkov vrtca, od tega tri v enoti Najdihojca Starše in dva v enoti Pikapolonca.

Občina Starše – Občinski prostorski načrt:

Starše – OPN.

M. P.