Žepnina dijakom tudi v Kidričevem

Kidričevo (vir: Wikipedija)

Občina Kidričevo je objavila javni razpis za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2021/2022. Žepnina za dijake znaša 20 evrov na mesec.

V desetih mesecih, to je v prihodnjem šolskem letu, bodo tako dijaki iz občine Kidričevo skupno prejeli 200 evrov žepnine. Če bodo želeli, pa bodo žepnino lahko prejeli tudi v obliki vrednostnih bonov Sternthal, v tem primeru se bo prejem žepnine podaljšal za dva meseca, na 12 mesecev.

Za takšne spodbude in pomoč dijakom iz domače občine se sicer odločajo redke občine v Sloveniji, zato so takšne občine še toliko dragocenejše.

Pravico do prejema žepnine imajo dijaki, ki:

– imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo;

– se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik;

– v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let in niso vpisani v programe samoizobraževanja, poklicnega tečaja in podobne programe;

– imajo status dijaka;

– da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo ali delujejo na področju prostovoljstva na območju Občine Kidričevo.

Prosilec vloži vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v prostorih občinske uprave ali na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si, od 23. avgusta 2021 do poteka roka za oddajo vloge.

Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, najkasneje do 10. septembra 2021.

Kaj vse je k vlogi treba priložiti, je razvidno iz povezave: Javni razpis 

M. P.